Договір Оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією ФОП Розумеєнко З.Ф., далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет, далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «vikna.cn.ua» (далі — «Інтернет-сайт»). 1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, згідно виставленого рахунку.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: «Товар» — вироби, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети; «Послуга» — роботи, які замовляє Покупець та виконує представник Продавця на користь Покупця; «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. «Продавець» — ФОП Розумеєнко З.Ф. «Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів та послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар та надати Послуги, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар та виконані роботи на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
 • добровільний вибір Покупцем товарів та послуг в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний. 4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості. 4.3. При відсутності товару на складі, менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту). 4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється під час особистого відвідування офісу Продавця. 5.2. Оплата здійснюється банківським переводом згідно виставленого рахунка. 5.3. Оплата здійснюється через платіжний термінал Приватбанку згідно виставленого рахунка. 5.4. При не надходженні коштів, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка металопластикових вікон здійснюється заводом-виробником у зазначений Продавцем термін. 6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право:
 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України. 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза зоною його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. 8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті vikna.cn.ua. 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти). 9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію». 9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. 10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. 10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві. 10.4. Поверненню підлягає лише товар, який не виготовляється згідно індивідуального замовлення по розмірах.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту повної або часткової оплати виставленого рахунка. 11.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.